top of page
Uten navn-3-Gjenopprettet_edited.jpg
Fremtidens flyplassby er et forskningsprosjekt som har som formål å utforske potensialet for fremtids-rettede, bærekraftige og smarte løsninger for nærings-, eiendoms- og infrastrukturutvikling i Gardermoregionen. Prosjekteier Ullensaker kommune vil med dette prosjektet initiere en strategisk og forskningsbasert innovasjonsprosess i samarbeid med relevante aktører rundt flyplassen. Prosjektet er delt inn i seks arbeidspakker, hvorav fem av disse utgjør rapporter. Sluttrapporten vil legge inn anbefalinger til videre utvikling. Nedenfor legges rapportene til nedlastning etterhvert som de ferdigstilles.
Håkon iversen.png

Les hva prosjektleder, Håkon Iversen, fra LINK Arkitektur sier om prosjektet.

book one.png

Dr. Moonen | Vi er i en situasjon der det er mange spørsmål og utfordringer knyttet til flyplasser – først som konsekvens av Covid-19-pandemien, dernest som viktige globale knutepunkter i en fremtid med stor urbanisering, migrasjon, målsetting om nullutslipp og bærekraft som økonomisk fortrinn.

Book_Sjomateksport_04.jpg

Ny forskningsrapport fra prosjektet "Sjømat i fremtidens flyplassby". Undersøkelsene viser bl.a. at området har blitt et naturlig 
knutepunkt for eksport av sjømat, med tre logistikkaktører som spesialiserer seg på sjømateksport og fremtidig vekst i denne virk-somheten gjennom videre satsing på kjølehotell og sjømatsenter. Her ligger det et mulighetsrom for fremtidig utvikling både av selve klyngen og ikke minst av flyplass-byen og -regionen som helhet.

Book_Transport_05.jpg

Transport og
logistikk

Dagens logistikk bransje er i endring, og det påvirker hvordan fremtidens Gardermoen vil se ut. Miljøbelastningen er stor, og med tøffe bærekraftmål må endringer finne sted. Rapporten viser blant annet til ny trender i logistikk bransjen, digitaliseringen, nett-handel og nye forretningsmodeller som bidrar til økt bærekraft. Dette bringer med seg forventninger til eiendomsutvikling, infrastruktur og behov for ny kompetanse.

Book_Aerotropolis_05.jpg

Aerotropolis

Byene som trives i det 21. århundre vil være de som setter flyplasser i sentrum, sier den amerikanske akademikeren John Kasarda. Spørsmålet er imidlertid om 'aerotropolis' vil tjene folket - eller bare forretninger. Det er en tynn linje mellom smarte byer og flyplassbyer. De er i bunn og grunn bygget på samme idé med teknologi og mobilitet som sjåføren, og med vilje at mennesker er i fokus. Det er naturlig å se smarte byer og flyplassbyer som en kombinert overordnet koordinert utvikling, lik Songdo i Korea, verdens smarteste by bygget ved siden av en flyplass. Rapporten viser våre tanker om hva en Flyplassby er.

Last ned rapporten

Book_Industri_06.jpg

Industri 4.0

Arbeidsplassen er et konstant tema for diskusjoner og endringer. Hvordan vi jobber nå, og hvordan vi skal jobbe neste år, er spådd på bakgrunn av sosiale, digitale og teknologiske trender som er drivere for fremtiden. Nåværende trender innen virksomhet og teknologi viser at måten ansatte jobber på – hvor, når, hvorfor og med hvem – har og vil fortsette å endre seg i løpet av det neste tiåret, og har liten likhet med jobben slik den er i dag. Dette vil påvirke Gardermoregionen, og rapporten setter dette i et utvidet perspektiv knyttet til Fremtidens Flyplassby.

Last ned rapporten

Book_Sluttrapport_04.jpg

Sluttrapport

Sluttrapporten pakker alle rapportene sammen, skriver om der endringer har oppstått og kobles sterkere sammen gjennom en tydelig rød tråd. Det vil foreligge intervjuer, portretter, referanser, analyser og en anbefaling for hvordan prosjektet kan tas videre i en ny og operativ fase.

Last ned rapporten

bottom of page