top of page
connected-through-screen.jpg

Digital Living Lab
En modell for god medvirkning

ENoLL er en entusiastisk og aktiv partner av Open Innovation 2.0 community Forum som omfatter innovasjonseksperter, beslutningstakere, akademikere og innbyggere. Dette er et resultat av en pågående dialog med DG CONNECTs Open Innovation Strategy and Policy Group (OISPG) som tror på Living labs som skapere av attraktive innovasjons-økosystemer etter innovasjonsmodellen med firedoblet helix. European Network of Living Labs er nettverket av åpne og borgersentrerte innovasjons-økosystemer, europeisk født, men med global rekkevidde. I løpet av de siste 10 årene har ENoLL bestrebet seg på å skape en åpen innovasjons-infrastruktur som setter alle i stand til å innovere, samskape midler og verdier med og for europeiske borgere.

ÅPEN
INNOVASJON

IDÉER

SAMSKAPING

NÆRINGS-
UTVIKLING

 Denne siden fungerer som innsikt om hvordan en samshandlingsarena for innovasjon på tvers av interessentene i prosjektet kan struktureres. Fremtidens flyplassby skaper vi sammen. Vi legger derfor opp til en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, der dine innspill og
ideer står i sentrum.
Brainstorming Session
Writing on Glass
Hva er en Living Lab?
En Living Lab er en innovasjonsmetode som ofte brukes i omstillingsprosesser med behov for å inkludere mange aktører og interesser. Innovasjonsprosessene i en Living Lab er åpne, og samler aktører som deler kunnskap og engasjerer seg rundt en gitt problemstilling. Nysgjerrig? Les mer om metoden hos European Network of Living Labs.
Hva innebærer dette for
fremtidens flyplassby
Vi ønsker en inkluderende og åpen verdiskapingsprosess, og en utstrakt nettverksbygging på tvers av næringslivet, offentlig sektor, befolkning og andre som vil bidra til fremtidig område- og næringsutvikling i Gardermoregionen. Forskningsfunnene deles fortløpende på denne siden, slik at alle interessenter får innsyn. 

Ta gjerne kontakt dersom du har 
tanker eller spørsmål.
Going Down an Escalator
bottom of page