top of page

Om prosjektgruppen og partnere

Håkon Iversen
31. oktober 2022

Prosjektgruppen er i hovedsak Håkon Iversen, Thomas Brekke og Linda Sjåstad Andreassen. Rolf Maurseth bidrar inn på marked og kobling til industrien via Multiconsult. De øvrige partene bidrar inn som dialogpartnere og bidragsytere der det er behov for direkte kompetanseoverføring.
Linda.png
Linda Sjåstad Andreassen
Prosjekteier, Ullensaker kommune
Linda er næringsrådgiver i Ullensaker kommune og prosjekteier i Fremtidens flypassby.

Kan kontaktes direkte vedrørende prosjektet:

Epost:  Linda.Sjastad.Andreassen@ullensaker.kommune.no
Mob: (+47) 90 76 83 11
  • LinkedIn
Håkon iversen.png
Håkon Iversen
Leder, LINK Bergen og Stord
Håkon er prosjektleder for utviklings- og forskningsprosjektet Flyplassbyen. Han har mer enn 20 års erfaring fra eiendom, by - og samfunnsutvikling, arkitektur, design, medvirkning og kompetanseformidling. Han er leder for LINK Arkitektur Bergen og Stord.Han er grunder, styreleder og foredragsholder. Håkon har bred erfaring med ledelse, FoU-prosjekter, strategi og internasjonalt arbeid.

Kan kontaktes direkte vedrørende prosjektet:

Epost: hi@linkarkitektur.no
Mob: (+47) 920 48 768
  • LinkedIn
Thor thoneie.png
Thor Thoneie
Oslo Airport City
Thor har jobbet med ledelse, byutvikling, leie, salg og utbygging i 25 år, de siste fem årene som administrerende direktør i Oslo Airport City. Tidligere har han vært utviklingsdirektør i Oslo S Utvikling med ansvaret for utvikling og bygging av Barcode i Bjørvika. Han har en Bachelor fra NHH og Cand.merc (master) i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen i Aarhus.
  • LinkedIn
Åge Vebostad.png
Åge Vebostad
Plan- og næringssjef, Ullensaker kommune
Halvor er prosjektdirektør med overordnet ansvar for Oslo Logistikkpark Gardermoen og Oslo Logistikkpark Drøbak. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Halvor har Jobbet i Skanska i elleve år, både på entreprenørsiden og med eiendomsutvikling, før han startet i Fabritius i 2017.
  • LinkedIn
Rolf Maurseth.png
Rolf Maurseth
Partneransvarlig og markedsdialog
Rolf Maurseth er markedssjef i Multiconsult Bygg & Eiendom og i LINK Arkitektur. Han er sivilarkitekt med lang erfaring fra alle typer byggeprosjekt og byplanlegging, med et sterkt fokus på urbanisme og bærekraft. Rolf har bred erfaring med ledelse, FoU-prosjekter, strategi og styrearbeid. Han er en av grunnleggerne av LINK arkitektur i 2020 og har en Bsc fra The Bartlett School of Architecture  and Enviromental studies, og Master fra Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO).
  • LinkedIn
Anders Røseth.png
Anders Gunneriussen Rødseth
Nannestad kommune
Anders er utdannet sosiolog og jobber som samfunnsplanlegger i Nannestad kommune. Han har tidligere jobbet i NAV.
  • LinkedIn
Marius Listerud.png
Marius Listerud
Oslo Airport City
Marius er sivilingeniør med spesialisering i bygg og miljøteknikk fra NTNU i Trondheim. Han er prosjektdirketør i Oslo Airport City og har jobbet i Vedal i 12. Tidligere prosjekter inkluderer oppdrag for Oslo S Utvikling i Bjørvika, NPRO på Aker Brygge og Eiendomsspar i Tromsø.
  • LinkedIn
Tobias Voraa.png
Tobias Voraa
Markedssjef nybygg, Fabritius
Markedssjef for nybygg hos Fabritius. Han har erfaring som Næringsmegler innen lager og logistikksegmentet før han kom til Fabritius i mars 2021.
  • LinkedIn
Thomas Brekke.png
Thomas Brekke
USN
Thomas underviser i entreprenørskapsleiing og er ansvarlig for studentbedrift ved USN Handelshøgskolen på campus Vestfold. Brekke har nylig tatt doktorgraden på hva det innebærer å være ett såkalt «entreprenørielt universitet», som USN skal være.
  • LinkedIn

Kontakt oss

Takk for henvendelsen!

bottom of page