top of page
world cities.png

Prosjektmøte i London med Dr. Moonen sitt team

Mia Walle-Hansen​
27. September 2021

Hva kjennetegner vellykkede globale Airport Cites? Dette spørsmålet vil bli tatt opp i en litteraturstudie ledet av den London-baserte urban intelligence-gruppen The Business of cities. Denne høsten vil administrerende direktør Tim Moonen og Associate Charlie Ford utforske og dele sine innsikter om løsninger for en global Airport City på Gardermoen – et regionalt senter med et mangfold av fremtidsrettede, bærekraftige og smarte virksomheter. Multikonsulent Bjørn Klimek og Mia Meyer Walle-Hansen møtte dem over en kopp kaffe for å dele ideer til studiet.
Vi skal snart i gang med intervjuer av lokale interessenter i flyplassbyer internasjonalt. Vi gleder oss til å bli kjent med Gardermoen og menneskene og næringslivet i regionen. Kommunen og utbyggerne har interessante visjoner for flyplassbyen, som utgjør et godt utgangspunkt for vår analyse, sier Tim Moonen.

Med erfaring fra mer enn 100 land hjelper Business of Cites byer og bedrifter med å jobbe sammen, finne og lære av hverandre og ta i bruk strategier og verktøy for å nå sine mål. Studien på Gardermoen vil bli informert om en gjennomgang av andre globale flyplassbyer. Innsikt i hvordan de har lykkes med å skape urbane forretningsdistrikter knyttet til flyplasser vil hjelpe oss å forstå hvordan fremtidig næringsutvikling i regionen kan bygge på de komparative fortrinn Gardermoen lufthavn representerer.

Flyplassen siterer post covid, midt i klimakrisen. Covid-19-pandemien ga store utfordringer for flyplassrelaterte virksomheter over hele verden, inkludert virksomheter innen reise, konferanse og gjestfrihet rundt Gardermoen. Fremover er gode strategier for å tiltrekke og beholde en robust privat sektor, med mangfold i virksomheten og mindre avhengighet av flyplassen nøkkelen til å oppnå bærekraftig økonomisk utvikling i regionen fremover.

Et annet relevant tema som skal tas opp er klimakrisens innvirkning på flyplassbyer. Ifølge gruppen representerer klimahensyn store utfordringer, men også interessante muligheter for flyplasser verden over. Flyplassbyer kan være et flott sted for næringsklynger og organisasjoner som ønsker å komme sammen og innovere løsninger for nullutslippslufttransport. Kan næringsliv rundt Gardermoen ta del i disse utbyggingene? Vi er spente på å se hva studien foreslår.

De første resultatene av studien vil bli presentert i slutten av 2021.
Uten navn-3.png

We are in a context where there are many doubts and challenges being posed about airports.

bottom of page