top of page
Uten navn-4.png

Sammen skal vi skape fremtidens Gardermoen

Mia Walle-Hansen​
27. September 2021

Fremtidens flyplassby er et regionalt forskningsprosjekt for næringsutvikling omkring OSL-Gardemoen. I prosjektet ønsker vi å utforske mulighetsrommet for utvikling av by- og stedskvaliteter som kan tiltrekke ny variasjon i det lokale næringslivet. Sammen skal vi komme fram til fremtidsrettede, bærekraftige og smarte løsninger for fremtidens Gardermoen.
Fremover skal et sammensatt team med variert bransjeinnsikt, kunnskap og metodisk kompetanse gjøre et dypdykk i utvalgte temaer for forskningen, som markedsbetingelsene for sjømateksport, logistikk-løsninger og utvikling av business- og inovasjonsdistrikter med tilknytning til flyplasser. Vil du vite mer om disse temaene? Du kan lese mer om arbeidet her. 

Videre legges det opp til et spennende innovasjonssamarbeid i prosjektets levende laboratorium - Gardermoen Living Lab. Living Lab er et brukersentrert konsept i skjæringsfeltet mellom forskning og innovasjonsarbeid. Her inviteres ulike interessenter til å delta i idéverksted knyttet til temaer som er relevante for uviklingen av flyplassbyen. 

Linda Sjåstad Andreassen representerer prosjekteier Ullensaker kommune.

- Vi er stolte over å kunne gjennomføre er forksingsprosjekt med engasjerte næringslivspartnere i regionen. Problemstillingene i dette forskningsprosjektet er svært aktuelle for oss, og vi ser fram til konstruktivt samarbeid med alle partnerne.

Forskningen i prosjektet ledes av PhD Bjørn Klimek, som jobber med innovasjon og regional verdiskaping i Multiconsult. I prosjektet vil det gjennomføres litteraturstudier, case-studier og åpne innovasjonsprosesser i tråd med Living Lab-konseptet.


Vi vil høre fra deg!
Vi ser frem tid spennende samarbeid i månedene som kommer, og håper du vil være med oss på veien. Har du innspill eller spørsmål om Fremtidens flyplassby? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss. 
 
bjørn klimtek.png

PhD Bjørn Klimtek presenterer ideen bak Fremtidens flyplassby

bottom of page