• Mia Meyer Walle-Hansen

Vel gjennomført Kick-off i Jessheim

Fremtidens flyplassby er i gang! I september 2021 møttes representanter fra Ullensaker kommune, Multiconsult, Nannestad kommune, Oslo Logistikkpark Gardermoen og Oslo Airport City i Jessheim for å markere oppstarten av forskningsprosjektet.


Sammen skal vi skape fremtidens Gardermoen

Fremtidens flyplassby er et regionalt forskningsprosjekt for næringsutvikling omkring OSL-Gardemoen. I prosjektet ønsker vi å utforske mulighetsrommet for utvikling av by- og stedskvaliteter som kan tiltrekke ny variasjon i det lokale næringslivet. Sammen skal vi komme fram til fremtidsrettede, bærekraftige og smarte løsninger for fremtidens Gardermoen.


kick-off, business Jessheim, Fremtidens flyplassby, living lab, research

Fra venstre: Anders Røseth fra Nannestad kommune, Marius Listerud fra Oslo Airport City, Bjørn Klimek, Mia Meyer Walle-Hansen, Maren Louise Salte og Rolf Maurseth fra Multiconsult, Linda Sjåstad Andreassen fra Ullensaker kommune, Tobias Vaara, Kristin Gjelsten Haugen og Halvor Snarvold fra Oslo Logistikkpark Gardermoen,


Spennende aktiviteter venter

Fremover skal et sammensatt team med variert bransjeinnsikt, kunnskap og metodisk kompetanse gjøre et dypdykk i utvalgte temaer for forskningen, som markedsbetingelsene for sjømateksport, logistikkløsninger og utvikling av business- og inovasjonsdistrikter med tilknytning til flyplasser. Vil du vite mer om disse temaene? Du kan lese mer om arbeidet her.


Videre legges det opp til et spennende innovasjonssamarbeid i prosjektets levende laboratorium - Gardermoen Living Lab. Living Lab er et brukersentrert konsept i skjæringsfeltet mellom forskning og innovasjonsarbeid. Her inviteres ulike interessenter til å delta i idéverksted knyttet til temaer som er relevante for uviklingen av flyplassbyen.


Linda Sjåstad Andreassen representerer prosjekteier Ullensaker kommune.

- Vi er stolte over å kunne gjennomføre er forksingsprosjekt med engasjerte næringslivspartnere i regionen. Problemstillingene i dette forskningsprosjektet er svært aktuelle for oss, og vi ser fram til konstruktivt samarbeid med alle partnerne.


Forskningen i prosjektet ledes av PhD Bjørn Klimek, som jobber med innovasjon og regional verdiskaping i Multiconsult. I prosjektet vil det gjennomføres litteraturstudier, case-studier og åpne innovasjonsprosesser i tråd med Living Lab-konseptet.

PhD Bjørn Klimek, prosjektleder i Fremtidens flyplassby, i dialog med Linda Sjåstad Andreassen.


Vi vil høre fra deg!

Vi ser frem tid spennende samarbeid i månedene som kommer, og håper du vil være med oss på veien. Har du innspill eller spørsmål om Fremtidens flyplassby? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss.