• Bjørn Klimek

God jul og et riktig godt nytt år 2022!Av Bjørn Klimek

(Prosjekt- og forskningsleder i Fremtidens flyplassby)


På vegne av prosjektgruppen i Fremtidens flyplassby ønsker vi alle samarbeidspartnere og interessenter god jul og et riktig godt nytt år 2022!


Fremtidens flyplassby er et regionalt innovasjonsprosjekt under paraplyen til det regionale forskningsfond Viken. Ullensaker kommune med Linda Sjåstad Andreassen i spissen er eier for innovasjonsprosjektet. I prosjektet utforsker vi mulighetsrommet for ny næringsutvikling omkring OSL-Gardermoen og muligheter for bærekraftig stedsutvikling. To eiendomsutviklere med store ambisjoner for området er med som partner i prosjektet og disse er Oslo Airport City og Oslo Logistikkpark Gardermoen. Nabokommunen Nannestad er samarbeidspartner og jobber tett med Ullensaker. Multiconsult leder arbeidet med forskning og innovasjon i Fremtidens flyplassby. Det London-baserte konsulentselskapet The Busniness of Cities med Dr. Tim Moonen i spissen er partner for forskningen i prosjektet.


I 2021 markerte vi oppstart av prosjektet med en kick-off samling der Ullensaker kommune inviterte til Business Jessheim. Under Gardermokonferansen den 04. november hadde prosjektgruppen mulighet til å komme i dialog med samarbeidspartnere og interessenter. Arbeidet med forsknings- og innovasjonsaktivitetene har begynt i løpet at denne høsten og skal settes i gang for fullt i januar 2022. Forsknings- og innovasjonsarbeidet i prosjektet er organisert i fem arbeidspakker. Mer om arbeidsorganisasjonen i prosjektet kan du lese her. Høsten 2021 har prosjektgruppen arbeidet med en internasjonal sammenlikning av flyplassbyer verden rundt. Formålet med denne studien er å lære om de nyeste utviklingstrekkene i flyplassbyer internasjonalt og i sammenheng med Covid19-krisen. Denne studien vil danne grunnlag for aktivitetene etter nyttår 2022.


Prosjektgruppen har vært samlet utover høsten 2021


I januar 2022 starter arbeidet med de forskjellige arbeidspakkene i prosjektet. Det vil i første omgang være forsknings- og innovasjonsaktiviteter knytter til videreutvikling og optimalisering av sjømateksport via OSL-Gardermoen og utvikling av området som en nasjonal logistikk-hub. Samtidig vil vi som en del åv prosjektets LivingLab invitere til flere samlinger med forskjellig tematisk innretning og fokus på samhandling og kreativ idéutveksling.


Med dette ønsker vi alle samarbeidspartnere og interessenter god jul 2021 og et riktig godt nytt år!