Gardermoen Living Lab - vår samhandlingsarena

ÅPEN
INNOVASJON

IDÉER

SAMSKAPING

NÆRINGS-UTVIKLING

Gardermoen Living Lab
Gardermoen Living Lab er en samshandlingsarena for innovasjon på tvers av interessentene i prosjektet.
Fremtidens flyplassby skaper vi sammen. Vi legger derfor opp til en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, der dine innspill og ideer står i sentrum. 
Business Meeting
Group Seflie
Hva er en Living Lab?
E
n Living Lab er en innovasjonsmetode som ofte brukes i omstillingsprosesser med behov for å inkludere mange aktører og interesser. Innovasjonsprosessene i en Living Lab er åpne, og samler aktører som deler kunnskap og engasjerer seg rundt en gitt problemstilling. Nysgjerrig? Les mer om metoden hos European Network of Living Labs
Hva innebærer dette
for Fremtidens flyplassby?

Målet med Gardermoen Living Lab er å sørge for en inkluderende og åpen verdiskapingsprosess i utviklingen av Fremtidens flyplassby. Vi ønsker å legge til rette for utstrakt nettverksbygging på tvers av næringslivet, offentlig sektor, befolkning og andre som vil bidra til fremtidig område- og næringsutvikling i Gardermoregionen. Dette gjør vi gjennom spennende aktiviteter, deriblant idéverksted knyttet til temaer som berører flyplassbyen.   
Sticky Notes
Spørsmål om Gardermoen Living Lab?
Ta kontakt med Mia Meyer Walle-Hansen fra Multiconsult, ansvarlig for Living Lab