Flyplassbyens digitale Living Lab - vår samhandlingsarena

ÅPEN
INNOVASJON

IDÉER

SAMSKAPING

NÆRINGS-UTVIKLING

 Denne siden fungerer som en samshandlingsarena for innovasjon på tvers av interessentene i prosjektet.
Fremtidens flyplassby skaper vi sammen. Vi legger derfor opp til en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, der dine innspill og ideer står i sentrum. 
Business Meeting
Group Seflie
Hva er en Living Lab?
E
n Living Lab er en innovasjonsmetode som ofte brukes i omstillingsprosesser med behov for å inkludere mange aktører og interesser. Innovasjonsprosessene i en Living Lab er åpne, og samler aktører som deler kunnskap og engasjerer seg rundt en gitt problemstilling. Nysgjerrig? Les mer om metoden hos European Network of Living Labs
Hva innebærer dette
for Fremtidens flyplassby?

Vi ønsker en inkluderende og åpen verdiskapingsprosess, og en utstrakt nettverksbygging på tvers av næringslivet, offentlig sektor, befolkning og andre som vil bidra til fremtidig område- og næringsutvikling i Gardermoregionen. Forskningsfunnene deles fortøpende på denne siden, slik at alle interessenter får innsyn. Ta gjerne kontakt dersom du har tanker eller spørsmål.
Sticky Notes